18.01.2011
Ataşehir Avrupa Birliği Toplantılarının İlki
............................................
01.09.2010
CIP - Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği Ve Sürdürülebilirliği İçin Bilgi Ağlari" Proje Çağrısı
............................................
31.08.2010
AB'nin 2013 Sonrası Uyum Politikası hakkında Bilgi Notu
............................................
31.08.2010
AB kurallarının tutarsız uygulamalarının bedelini vatandaşlar ve şirketler ödüyor...
............................................
Lorem ipsum dolor amet, consecte
Lorem ipsum dolor amet, consecte
Lorem ipsum dolor amet, consecte
HAKKIMIZDA
............................................................................................................................
ATAŞEHİR BELEDİYESİ- AVRUPA BİRLİĞİ (AB) BÜROSU
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri 2005 yılında başlayan müzakere süreciyle birlikte yeni ve dinamik bir boyut kazandı. Ülkemizin Avrupa Birliği(AB) müktesebatına ve Kopenhag Kriterlerine uyumu sadece siyasi otoriteyi değil tüm toplumu ilgilendirmektedir. Hem ülke genelinde hem de yerel düzeyde AB ile ilgili çeşitli eğitimlerin verilmesi, araştırmaların yapılması ve AB ile uyumu sağlamaya yönelik projelerin uygulanması için AB aday ülkelere mali kaynaklar sunmaktadır. Ancak burada önemli olan nokta bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasıdır.

Yeni müzakere sürecimizde Avrupa Birliği İletişim Stratejisi ön plana çıkmaktadır. Burada halk desteğinin arttırılması ve halkın AB hakkında bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu noktada belediyelere büyük görevler düşmektedir. Belediyeler hem AB konusunda halkla doğru iletişimi kurmalı, hem de AB’nin sunduğu mali kaynakları doğru ve etkin şekilde değerlendirmelidir.

Bu bağlamda, Ataşehir Belediyesi olarak, Ataşehir halkının AB sürecinde doğru bilgilendirilmesinin sağlanması; AB üyesi ve aday ülkeler ile iletişim, işbirliği ve eşgüdümün sağlanması; AB’nin aday ülkelere sağladığı mali kaynaklardan Ataşehir ilçesinin ve Ataşehirlilerin etkin şekilde faydalanabilmesi için eğitim, araştırma ve proje faaliyetlerinin (proje fikrinin oluşturulması, projenin yazılması, Avrupa Birliği’ne sunulması, takibi ve sonuçlandırılması) yürütülmesi amacıyla, bünyemizde bir Avrupa Birliği Bürosu kurmuş bulunmaktayız.

Hedeflerimiz:
  • Yerel otorite olarak AB'ye uyum sürecine katkıda bulunmak,
  • Ataşehir halkını AB konusunda bilinçlendirmek,
  • AB ile ilgili, belediyemizin, STK'lar, kamu kuruluşları ve iş dünyasıyla yapacağı ortak projelerle bir sinerji yaratmak.
Faaliyet Alanlarımız:
  • AB merkezi, AB üye ve aday ülkelerin yerel yönetimleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurmak ve bu süreçte ilçemizdeki muadilleriyle işbirliği olanaklarını araştırmak,
  • STK'ları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından gelecek olan proje önerilerini değerlendirmek ve desteklemek,
  • Ataşehir Belediyesi’nin uygun projelere katılımını sağlamak ve bu bağlamda belediye birimleriyle ortaklık kurmak,
  • AB üye ve aday ülkelerle ortak projeler hazırlamak ve uygulamak,
  • AB tarihi, organizasyonu, işleyişi ve üyelik sürecimiz hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapmak.
  • Yeni ve özgün projelerle AB’nin sunduğu fonlardan Ataşehir Belediyesi ve Ataşehirlilerin en etkin şekilde faydalanmasını sağlamak.
Web Sitemiz Faaliyete Geçti
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri 2005 yılında başlayan müzakere süreciyle birlikte yeni ve dinamik bir boyut kazandı.
..........................................
Hedeflerimiz ve Faaliyet Alanlarımız
Hedeflerimiz ve Faaliyet Alanlarımız
..........................................
   
 
           Ana Sayfa   |   Hakkımızda    |   AB Türkiye İlişkileri   |   Bağlantılar  |  İletişim
                          Haberler  |  Duyurular  |  Videolar  |  Fotoğraflar
Türkan Saylan Tıp Merkezi   |  Kent Konseyi  |  Gönüllü  |  Spor  Kulubü  | Ataevleri