18.01.2011
Ataşehir Avrupa Birliği Toplantılarının İlki
............................................
01.09.2010
CIP - Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliği Ve Sürdürülebilirliği İçin Bilgi Ağlari" Proje Çağrısı
............................................
31.08.2010
AB'nin 2013 Sonrası Uyum Politikası hakkında Bilgi Notu
............................................
31.08.2010
AB kurallarının tutarsız uygulamalarının bedelini vatandaşlar ve şirketler ödüyor...
............................................
Lorem ipsum dolor amet, consecte
Lorem ipsum dolor amet, consecte
Lorem ipsum dolor amet, consecte
AB - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
............................................................................................................................
1959 : Türkiye, 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) ortaklık başvurusunda bulundu.

1963 : Gümrük Birliği ve Avrupa Ekonomik Topluluğu tam üyeliği perspektifiyle, Ankara Anlaşması (Ortaklık Antlaşması) ve I. Mali Potokol imzalandı.

1970 : Katma Protokol ve II. Mali Protokol Brüksel’de imzalandı.

1973 : Gümrük Birliği’nin nasıl kurulacağını açıklayan Katma Protokol yürürlüğe girdi.

1980 : 12 Eylül askeri darbesinin ardından Türkiye ve AET arasındaki ilişkiler donduruldu.

1987 : Türkiye, 14 Nisan tarihinde, AET’ye tam üyelik başvurusu yaptı.

1996 : Türkiye ve AB arasındaki “Gümrük Birliği” 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.

1997 : Aralık ayındaki Lüksemburg Zirvesi’nde AB liderleri Türkiye’nin adaylık statüsünü tanımadı. Siyasal ilişkiler Türkiye tarafından donduruldu..

1998 : Avrupa Komisyonu Türkiye hakkındaki ilk ilerleme raporunu yayınladı.

1999 : Avrupa Konseyi, Aralık ayındaki Helsinki Zirvesinde Türkiye’ye AB üyeliği için aday ülke statüsünü verdi.

2001 : Avrupa Konseyi 8 Mart tarihinde Türkiye’nin AB katılım sürecinin yol haritası olan “AB - Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi’ni kabul etti.

2004 : 17 Aralık tarihinde Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye ile üyelik görüşmelerini başlatma kararını aldı.

2005 : 3 Ekim tarihinde Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri ve Tarama Süreci resmen başladı. Müzakere Çerçeve Belgesi kabul edildi.

2006 : AB Türkiye’nin Gümrük Birliği yükümlülüklerini Birliğin yeni üyelerinden Kıbrıs’a karşı uygulamadığı için 8 başlıkta müzakereleri bloke etti.

2007 : AB’ye yeni üyelerin girişini referanduma sunmayı anayasal zorunluluk haline getirmiş olan Fransa tam üyelikle bağlantılı beş başlığın müzakeresini bloke etti.

2010 : Haziran 2010 itibarı ile 35 başlığın 13’ü müzakereye açılmış ve 1 tanesi geçici olarak kapatılmış durumda.

Müzakere Süreci

2005 : 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan müzakere sürecinin ilk aşaması olarak adlandırılabilecek tarama süreci, 20 Ekim 2005 tarihinde “Bilim ve Araştırma” faslıyla başlamış, 11-13 Ekim 2006 tarihinde “Yargı ve Temel Haklar” faslında yapılan ayrıntılı tarama toplantısıyla sona ermiştir.

2006 : Tarama sürecinin devamı olarak Avusturya dönem başkanlığı sırasında 12 Haziran 2006 tarihinde “Bilim ve Araştırma” faslı müzakereye açılmış ve aynı gün geçici olarak kapatılmıştır. Aralık 2006 tarihinde AB tarafından 8 başlık (“Malların Serbest Dolaşımı”, “Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Gümrük Birliği”, “Dış İlişkiler”, “Balıkçılık”, “Mali Hizmetler”, “Ulaştırma”) Türkiye’nin Gümrük Birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerinin Güney Kıbrıs’a karşı yerine getirilmemesi nedeniyle askıya alınmıştır. Aralık 2006 tarihinde AB Konseyi’nin aldığı bir diğer karar ise Türkiye’nin liman ve havaalanlarını Güney Kıbrıs’a açması konusunun tüm başlıklarda geçici kapanma kriteri olmasıdır.

2007 : Yılın ilk yarısında Almanya dönem başkanlığı sırasında “İşletmeler ve Sanayi Politikası” ve “İstatistik” ve “Mali Kontrol” başlıkları müzakerelere açılmıştır. 2007’nin ikinci yarısında Portekiz dönem başkanlığı sırasında “Trans-Avrupa Ağları”, “Tüketici ve Sağlığın Korunması” başlıkları müzakereye açılmıştır. Bu yıl içinde “Ekonomik ve Parasal Politika”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu”, “Kurumlar” ve “Mali ve Bütçesel Hükümler” başlıkları doğrudan üyelik ile ilgili oldukları için Fransa’nın itirazı üzerine bloke edilmiştir.

2008 : 2008’in ilk yarısında Slovenya dönem başkanlığı sırasında “Şirketler Hukuku” ve “Fikri Mülkiyet Hukuku” başlıkları müzakereye açılmıştır. Yılın ikinci yarısında Fransa dönem başkanlığı sırasında “Bilgi Toplumu ve Medya” ve “Sermayenin Serbest Dolaşımı” başlıkları müzakereye açılmıştır.

2009 : Çek Cumhuriyeti dönem başkanlığınında “Vergilendirme” başlığı müzakereye açılmıştır. Yılın ikinci yarısında İsveç Dönem Başkanlığı sırasında "Çevre" başlığı müzakereye açılmıştır.

2010 : Yılın ilk yarısında İspanya dönem başkanlığında "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" başlığı müzakereye açılmıştır.
Web Sitemiz Faaliyete Geçti
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri 2005 yılında başlayan müzakere süreciyle birlikte yeni ve dinamik bir boyut kazandı.
..........................................
Hedeflerimiz ve Faaliyet Alanlarımız
Hedeflerimiz ve Faaliyet Alanlarımız
..........................................
   
 
           Ana Sayfa   |   Hakkımızda    |   AB Türkiye İlişkileri   |   Bağlantılar  |  İletişim
                          Haberler  |  Duyurular  |  Videolar  |  Fotoğraflar
Türkan Saylan Tıp Merkezi   |  Kent Konseyi  |  Gönüllü  |  Spor  Kulubü  | Ataevleri